Termín "canisterapie" se v ČR používá od roku 1993 a jejím autorem je PhDr. Jiřina Lacinová. Canisterapie využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka a zlepšuje kvalitu života. Působí různou mírou zastoupení v celé řadě oblastí, které pečují o lidské zdraví (psychické, fyzické i sociální). 

Canisterapie je podpůrná metoda, která je součástí ucelené péče o člověka. Canisterapeut často spolupracuje s pedagogy, speciálními pedagogy, psychology, osobními asistenty, psychiatry, fyzioterapeuty a dalšími odborníky při působení zooterapeutických týmů. Je součástí týmu pečujícího o klienta a proto musí mít minimálně středoškolské vzdělání s maturitou a speciální canisterapeutický kurz.

Cílová skupina je velmi široká. Pro svou komplexnost je canisterapie využívána u dětí, dospělých i seniorů, u osob s postižením a u osob sociálně vyloučených. Canisterapeutické týmy často působí ve školských, sociálních a zdravotních zařízeních a v rodinách u osob s postižením a u osob sociálně znevýhodněných. 

Metody canisterapie:

  • AAA - Animal Assisted Activities - aktivity se zvířaty Aktivity za přítomnosti psa, které poskytují příležitost pro motivační, výchovný, odpočinkový anebo terapeutický prospěch zaměřený na zvýšení kvality života klienta.
  • AAT - Animal Assisted Therapy - terapie za pomoci zvířat Terapeutická práce s klientem za přítomnosti psa, cílený kontakt člověka a zvířete.
  • AAE - Animal Assisted Education - vzdělávání za pomoci zvířat Edukační aktivity využívající přítomnost psa se zaměřením na rozšíření výchovy, vzdělání či sociální dovednosti klienta. Výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům.
  • AACR - Animal Assisted Crisis Response - Krizová intervence za pomoci zvířat Krizová intervence využívající pozitivní interakce klienta a psa. Využití psa při poskytování krizové intervence klientovi v akutním stavu.